Zajedno s obitelji odgajamo
i obrazujemo generacije
najmlađe populacije...

Dragi roditelju...

Nakon najljepšeg trenutka u životu,
rođenja Vašeg djeteta,
vrijeme je za pustolovinu male maze.

Iznimno je važno da vrtić koji postaje
djetetov drugi dom bude produžena
ruka Vaše obitelji na koju ćete se moći
osloniti u svakom trenutku.

Kada Vaša mala maza krene u naš vrtić
- to će biti početak zajedničkog putovanja.

Dobiti Vaše povjerenje je priznanje,
ne samo rada, već načina promišljanja
i življenja proteklih dvadesetak godina
u Dječjem vrtiću “Maza”.

Ravnateljica
Zvjezdana Balen-Vuglač
dipl. pedagog, prof.

Misija

Dječji vrtić “Maza” je
Ustanova za rani i predškolski
odgoj i obrazovanje koja djeluje na
području Primorska-goranske
županije.

Cjelokupni rad usmjeren je na
rast i razvoj, poštivanje i uvažavanje
individualnih potreba.

Zajedno s obitelji odgajamo
i obrazujemo generacije
najmlađe populacije.

Vizija

Kontinuirani interaktivni odnos DJETETA kao
središta svega, obitelji, vrtića i društvene zajednice.

Redoviti cjeloviti razvojni
program ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja u trajanju
od 10 sati dnevno.

Posebni programi kao
prošireni redoviti programi verificirani
od nadležnog Ministarstva:

Da bi se navedeni programi realizirali,
u cjelokupnom radu sudjeluju:
ravnateljica; stručni suradnik-pedagog;
odgojitelji; profesori engleskog jezika;
tajnica; domaćice naših vrtića,
kao i ostali vanjski stručni suradnici.

Prehrana djece u Vrtiću utvrđuje
se propisom koji donosi ministar
zdravstva uz suglasnost ministra
nadležnog za obrazovanje.

O primjeni propisa, vrsti i
sastavu obroka, planiranju
prehrane brine se viša
medicinska sestra.

Higijensko sanitarni uvjeti koji
se odnose na higijenu i
zdravstvenu ispravnost hrane kao
i na higijenu prostora u kojem
borave djeca, te edukacija osoblja
obuhvaćeni su HACCP
standardom.

Upis djece u programe Dječjeg vrtića
moguće je provoditi tijekom cijele godine!
(ako za to postoje slobodni kapaciteti)

maza.vrtic@gmail.com | 091 500 30 41
Klana
Zatrep 6
051 80 86 71
6:30-16:30
Viškovo
Marinići 80/b
099 3 683 185
6:30-16:30